Monsatufto

Bærdyrking, Gardsmat, Honning - Os

 

Monsatufto, et småbruk i Lysefjorden, Os.

Sørvendt, solrik og med godt jordsmonn ligger småbruket Monsatufto fint til med utsyn til Ole Bulls villa, Lysøen og Lysefjorden. Gården ligger ca. 400 m sørover på Søvikvegen fra kaien på Buena og strekker seg ned mot inngangen til Søvikvågen.

I området rundt Lysefjorden i Os har det vært drevet jordbruk sammenhengende i mer enn 1000 år. Med unntak av Lysekloster Hovedgård, der selve Klosteret fra 1146 (ruinene) ligger, regnes alle gårdsbrukene ved Lysefjorden som småbruk.

Monsatufto var opprinnelig et bygselbruk  under Lysekloster Hovedgård, men i 1874 ble bruket i Søvik kjøpt ut og har vært i slekten siden.

På gården har driftsformen gjennom tidene variert med sauehold, noen få melkekyr samt litt høns og gris og i «moderne tid» hest – fortrinnsvis travhest og avl.

I åkerbruket blei det dyrket korn og poteter, noe enkelte stedsnavn på gården gjenspeiler, som «ekro» og «storåkeren». «Humlehagen», hvor det i dag dyrkes hageblåbær gir oss også glimt tilbake til svunne tider.

Gården ligger fint og solrikt til med nærhet til sjø, skog og beiteland. Tre naust tilhørende gården ligger ved inngangen til Søvikvågen og fra gårdstunet/»tufto» er det godt utsyn til Lysøen og Ole Bulls villa.

NÆRING / VIRKSOMHET

Det er vår intensjon at vi skal drive så enkelt og naturlig som mulig. Vi vil benytte oss av tradisjonelle og etablerte metoder for drift og produksjon. Dyrene på gården, høns og sauer skal ha det fritt og godt og biene røktes etter høyeste standard. Vi ønsker å opprettholde og bidra til et levende bygdesamfunn.

Monsatufto vil ha hovedvekt på landbruksbaserte matvarer og produkter i småskala og med salg av bær, syltetøy, gele’, fruktdrikker og honning samt andre hjemmelagde produkter.

Når Monsatufto stiller på markedet, vil du finne produkter som syltetøy og gele’ av egen dyrkede vekster og bærsorter som bringebær, hageblåbær, rips, solbær men også chillimarmelade med paprika eller kombinasjoner av bær i syltetøyet.

På gården har vi fire kuber med brunbier. Brunbiene samler inn nektar fra blomstene på planter og træ i nærmiljøet rundt gården. Honningen fra Monsatufto slynges og tappes på gården og får sin egen lokale unike smak.

Vi er nøye på at det vi leverer av produkter skal inneholde vekster dyrket på gården, at det skal smake godt og være av god kvalitet.