Halhjem kafè / Det Naturlige Kjøkken

Catering, Spisestadar - Os

Halhjem kafe er en søndagsåpen restaurant med to stk store selskaps lokaler, der det ene har plass til 80personer og det andre 50personer.

Selve stedet har vært drevet i over 50år som restaurant og utleige av selskapslokaler til alle formål.

Driften er styrt av selskapet Det Naturlige Kjøkken AS som også et kjent for sine gourmet virksomhet og catering av all type mat til alle anledninger.