På veg mot Bjørnefjordmåltidet: Garden på Dalland

Dalland Gard poteter 6

Fram mot 6. oktober vil vi gje deg nokre oppdateringar frå korleis produsentane og bidragsytarane førebur seg til årets arrangement. I dag: Garden på Dalland. Den flotte Vestlandsgarden baserer seg på naturlege berekraftige framgangsmåtar, og ønskjer å vere mest mogleg sjølvsforsynt med ressursar. På Dalland har dei no sett poteter til måltidet i jorda. Vi er på veg mot Det endå større Bjørnefjordmåltidet 

Alle foto: Irene Dalland