Bjørnefjorden Matkultur inspirerer og blir inspirert!

Bjørnefjorden Matkultur ønsker å spre kunnskap og kjennskap om lokal mat og matkultur, å gjøre lokal mat og råvarer kjent, etterspurt og tilgjengelig. Som en del av vårt virke, sendte vi åtte av våre medlemmer på studietur til Nice fra 28. mars til 2. april, sammen med Småbrukarlaget.

«Alt han stod for, brant for og var glad i skal fortsette»

Mandag 3. juni gikk mesterkokk, ildsjel, Matattache og lokalmat-entusiast Gunnar Nagell Dahl bort. Han var en av de som startet Bjørnefjorden Matkultur, og det var han som hadde ideen til Det Store Bjørnefjordmåltidet. Han var en inspirasjon, en venn og en mentor for alle oss i foreningen. Fredag 14.

Takk for alt Gunnar!

Mandag 3. juni mistet vi brått, og alt for tidlig, en av våre aller beste. En venn, samarbeidspartner, inspirasjon og mentor. Våre tanker går til nærmeste familie. Du er dypt savnet Gunnar Nagell Dahl. Takk for alt du har gjort for matkultur i Norge og i Bjørnefjorden.

Unikt, Bjørnafjorden!

Unikt, Bjørnafjorden! Det endå større Bjørnafjordmåltidet gjekk av stabelen på laurdag. Større og meir komplekst enn i fjor, men med same mål; bygga identitet gjennom mat.

Dalland Gard poteter 6

På veg mot Bjørnefjordmåltidet: Garden på Dalland

Fram mot 6. oktober vil vi gje deg nokre oppdateringar frå korleis produsentane og bidragsytarane førebur seg til årets arrangement. I dag: Garden på Dalland. Den flotte Vestlandsgarden baserer seg på naturlege berekraftige framgangsmåtar, og ønskjer å vere mest mogleg sjølvsforsynt med ressursar. På Dalland har dei no sett poteter til måltidet i jorda.