Monsatufto

Bærdyrking, Gardsmat - Os

Nå er det like før bringebærsesongen 2018 åpner. De første bærene modnes i disse dager og vil være klar for levering ganske så snart. Årets første honning  (25 kg) er høstet og vil være klar for levering i løpet av tidlig juli. Gi meg tilbakemelding om  du ønsker å få levert friske bringebær (Glen Ample) og/eller sommerhonning fra Lysefjorden. Det være seg til mat, foredling eller for videresalg!

Et småbruk i Lysefjorden, Os.

Sørvendt, solrik og med godt jordsmonn ligger småbruket Monsatufto fint til med utsyn til Ole Bulls villa, Lysøen og Lysefjorden. Gården ligger ca. 400 m sørover på Søvikvegen fra kaien på Buena og strekker seg ned mot inngangen til Søvikvågen.

 I området rundt Lysefjorden i Os har det vært drevet jordbruk sammenhengende i mer enn 1000 år. Med unntak av Lysekloster Hovedgård, der selve Klosteret fra 1146 (ruinene) ligger og som trolig har vært den største gården i Os gjennom tidene, regnes alle andre gårdsbrukene ved Lysefjorden som småbruk.

Monsatufto var opprinnelig et bygselbruk under Lysekloster Hovedgård, men i 1874 ble bruket i Søvik kjøpt ut og har vært i slekten siden.

I praksis ble det ofte slik at de som overtok slike bygselbruk hadde gården som attåtnæring og gjerne båtbygging, husbygging, fiske, industriarbeid eller ulike service-yrke som hovednæring. På gården har driftsformen gjennom tidene variert med sauehold, noen få melkekyr samt litt høns og gris og i «moderne tid» hest – fortrinnsvis travhest og avl.

I åkerbruket blei det dyrket korn og poteter, noe enkelte stedsnavn på gården gjenspeiler, som «ekro» og «storåkeren» . «Humlehagen», hvor det i dag dyrkes hageblåbær gir oss også glimt tilbake til svunne tider.

I dag eier og bor Sonja Monica og Pål Skotheim på Monsatufto. De overtok  gården i 2008 etter Sonjas foreldre (Magne Daniel og Martha Søvik). I dag har Monsatufto fått nytt våningshus, ny garasje og det er utført  omfattende vedlikehold og restaurering av øvrige bygg; driftbygning, 3 naust, 2 garasjer/verksted og stabbur.

Gården ligger fint og solrikt til med nærhet til sjø, skog og beiteland. Tre naust tilhørende gården ligger ved inngangen til Søvikvågen og fra gårdstunet/»tufto» er det godt utsyn til Lysøen og Ole Bulls villa.

NÆRING / VIRKSOMHET

Monsatufto vil på sikt bli et lite gårdsutsalg med hovedvekt på landbruksbaserte matvarer og produkter i småskala. Ideen om et gårdsutsalg startet sommeren 2017 og vi planlegger for salg av bær, syltetøy, fruktdrikker og honning samt andre hjemmelagde produkter.

Det er vår intensjon at vi skal drive gården så enkelt og naturlig som mulig. Vi vil benytte oss av tradisjonelle og etablerte metoder for drift og produksjon. Dyrene på gården, høns og sauer skal ha det fritt og godt og biene røktes etter høyeste standard. Vi ønsker å opprettholde og bidra til et levende bygdesamfunn.

Bringebæråkeren vår, med bærsorten Glen Ample, ble etablert våren og sommeren 2016 og det ble plantet ca 300 busker på drill / duk. Første avling ble høstet sommeren 2017 og bærene ble godt mottatt hos forbrukerne.

Glen Ample er en bringebærsort som har sitt opphav i frå Skottland. Den ble introdusert på nittitallet og er en av de mest planta sortene i verden. Bærene modnes i midten av juli og ut i august. Buskene gir store og flotte bær, med den perfekte kombinasjonen av sur- og søthet en gjerne vil ha av bringebær. Store og tiltalende frukter, som holder seg bra over tid.

Hageblåbær vokser på store busker og får større bær enn sin slektning, skogsblåbær. Bærene er søtere og blåfargen sitter bare i skallet. Blåbær inneholder antioksidanter som har en helsebringende effekt. Hageblåbær egner seg godt til frysing og er fine til kakepynt, pai, muffins, sorbet, iskrem og som syltetøy til ostefatet. De første hageblåbærbuskene på Monsatufto ble plantet sommeren 2011 og har gitt fine avlinger de siste årene.

I Norge har vi 2 høstinger med honning, den første kalles sommerhonning og inneholder mest nektar fra sommerblomster og bær- og fruktblomstring. Sommerhonningen er lys og søt. Den andre høstingen kalles lynghonning og inneholder nektar fra røsslyng. På Monsatufto regner vi med å komme igang med honningproduksjon fra sommeren 2018.

Foto over: Os og Fusaposten