GOMAT

Mentortjeneste for mat og matproduksjon - Os

Rådgivning innen mat og matproduksjon med spesialfelt på norske mattradisjoner.

Er med kokkegruppen Chefs Dinner Norge.

www.Gunnarnd.com