Aktuelt

Dalland Gard

Video frå garden på Dalland

 Sjå video nederst på sida. Garden på Dalland er ein tradisjonell vestlandsgard på vakre Tysnes, med fokus på ekte, naturleg og berekraftig matproduksjon. På garden har me vestlandsk fjordfe, gamalnorsk sau og ein liten flokk koselege geiter. Alt me produserer baserer seg på gardens eigne ressursar.

Rett skal vera rett

Kor mange rettar er det mogleg å servera til 220 gjester? Det søkte Bjørnefjorden matkultur å finna ut då «Det stor bjørnefjordmåltidet» gjekk av stabelen i Oseana i kveld – Vi vart litt rivne med. Vi har utvida menyen litt.

21 rettar til 220 personar

Nyoppretta Bjørnafjorden Matkultur leverte – 13 kokkar og 10 elevar frå Fusa vgs lagde og serverte til saman 4.620 porsjonar på 6 timar.

Matauk på Haaheim

Onsdag var kokkelaget som skal sy saman Det Store Bjørnafjordenmåltidet samla på Haaheim Gaard. – Det blir tidenes matopplevelse i vår region, seier Daniel Skotheim. Det Store Bjørnafjordenmåltidet spring ut frå Bjørnafjorden Matkultur, som nyleg blei del av referansegruppa til Matbyen Bergen og med det del av eit internasjonalt UNESCO-nettverk for kreative byer.

Blir ein del av UNESCO-nettverk

Bjørnafjorden Matkultur og det store Bjørnafjorden-måltidet blir ein del av eksklusivt UNESCO-nettverk. I desember 2015 blei Matbyen Bergen ein del av UNESCO sitt internasjonale nettverk for kreative byer og ein av 18 byer over heile verda som kan kalla seg «Cities of Gastronomy».

Lett forsmak på ressurskraftig foreining

Måndag 19. juni kokte Bjørnefjorden Matkultur saman til opningstreff for den blodferske foreininga. Det handlar om mat, lokale råvarer og entusiasme kring mattradisjonar i regionen rundt Bjørnefjorden.